Mokslo ir technologijų populiarinimas

Spausdinti

Apie projektą

Viešoji įstaiga Socialinių inovacijų institutas 2011 m. spalio 20 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Mokslo ir technologijų populiarinimo renginių rėmimo ir gebėjimų ugdymo sistema“ (projekto kodas Nr. VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-004) finansavimo ir administravimo sutartį.

 Projekto tikslai:

 1. Remiant ir vykdant mokslo populiarinimo renginius nacionaliniu lygmeniu propaguoti mokslo svarbą,  gerinti visuomenės gebėjimus suprasti ir naudoti mokslo ir technologijų pasiekimus.
 2. Ugdyti Lietuvos mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo ir technologijų populiarinimo gebėjimus.

 Projekto uždaviniai:

 1. Sukurti prielaidas kokybiškam ir efektyviam mokslo populiarinimo renginių rėmimui.
 2. Sudominti visuomenę mokslu ir technologijomis finansuojant kokybiškus ir įvairius mokslo ir technologijų populiarinimo renginius.
 3. Organizuoti mokslo populiarinimo gebėjimų ugdymo mokymus Lietuvoje.

 Pagrindiniai projekto rezultatai - sukurta ir išbandyta mokslo populiarinimo renginių rėmimo sistema, padidintos Lietuvos mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo ir technologijų populiarinimo gebėjimų kompetencijos.

 Projekto partneriai:

 1. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
 2. Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“
 3. Kauno technologijos universitetas
 4. Viešoji įstaiga Kauno regioninis inovacijų centras
 5. Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus
 6. Vilniaus kolegija
 7. Viešoji įstaiga "VU studentų investicija"
 8. Viešoji įstaiga Mokslo ir technologijų populiarinimo centras
 9. Viešoji įstaiga "Saulėtekio slėnis"
 10. VšĮ Mokslas ir menas
 11. Lietuvos biotechnologų asociacija
 12. Drūkšių ekologinio ugdymo mokykla
 13. Vytauto Didžiojo universitetas
 14. Viešoji įstaiga Baltijos edukacinių technologijų institutas
 15. Viešoji įstaiga "ALBIRĖJUS"
 16. Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Alumnio draugija
 17. Vilniaus universiteto Studentų atstovybė
 18. Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
 19. Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija "Linpra"
 20. Vilniaus universitetas

 

Projekto partnerių skaičius ir įvairovė sudaro prielaidas kuriamoje mokslo populiarinimo renginių rėmimo sistemoje atspindėti kuo įvairesnę mokslo populiarinimo patirtį bei užtikrinti skaidresnį renginių finansavimo procesą.